Unique


System zarządzania firmą.

Technologia: PHP, PostgreSQL, HTML, CSS
Wykonane: podczas pracy w firmie Softray

Strona internetowa firmy Softray
Wizytówka firmy Softray Paweł Kołodziej.

Technologia: HTML, CSS, Flash
Wykonane: podczas pracy w firmie Softray