System zarządzania firmą.

Technologia: PHP, PostgreSQL, HTML, CSS
Wykonane: podczas pracy w firmie Softray