Wizytówka firmy Softray Paweł Kołodziej.

Technologia: HTML, CSS, Flash
Wykonane: podczas pracy w firmie Softray